Saturday, 19 January 2019

Videolap Embarazo Ectópico

Embarazo Ectópico
Resección por Laparoscopia

 

Embarazo ectópico tubárico  
     

 

 

 

 

powered ByGiro.com

D

e

s

t

a

c

a

d

o

 

Quiste Torcido  de Ovario

   Quiste torcido de ovario. Necrótico
     
  Diagnóstico en Torsión de Pedículo de Quiste
Anexial en Ginecología
Torsión de Ovárica  
  Abdomen agudo por torsión de quiste ovárico.
A propósito de un caso
 Torsión Anexial: Tres casos  
   Torsión de ovario
     

 

............